ΝΕΟΙ Ταχυδρομικοί Κώδικες Ν. Θεσσαλονίκης

ΝΕΟΙ Ταχυδρομικοί Κώδικες Ν. Θεσσαλονίκης, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Το σύστημα Ταχυδρομικών Κωδικών που χρησιμοποιείται στη χώρα μας εξυπηρετεί μόνο τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και δεν λειτουργεί καθόλου σαν εργαλείο πρόσθετων εφαρμογών, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα συστήματα προηγμένων χωρών.

Ωστόσο, όταν οι ταχυδρομικοί κώδικες προσδιορίζουν ελάχιστες μόνο διευθύνσεις και όχι ολόκληρες περιοχές ή δημοτικά διαμερίσματα, τότε μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για την οικονομία, την ασφάλεια, τις υπηρεσίες αλλά και για κάθε κυβερνητική ή τοπική πολιτική.

Περιγραφή

Ένα σύστημα ταχυδρομικών κωδικών, όπως – μεταξύ πολλών άλλων – του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Δανίας, έχει εξαιρετική εφαρμογή για:

  • Καταγραφή στοιχείων πληθυσμού, με αποτέλεσμα την εύκολη απογραφή και επικαιροποίησή της.
  • Καταγραφή στοιχείων εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πολύ εξειδικευμένων χαρτών εγκληματικότητας και σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπισή της.
  • Καταγραφή των αξιών ακίνητης περιουσίας με δίκαιο τρόπο και όχι με οριζόντιες γενικευμένες (και άδικες) εκτιμήσεις ανά περιοχές.
  • Καταγραφή στοιχείων παιδείας και ανεργίας, με αποτέλεσμα το σχεδιασμό εξειδικευμένων δράσεων αλλά και δυνατότητα της Πολιτείας να συνδράμει τον άνεργο στην εύρεση εργασίας, με κριτήριο εγγύτητας από τον ακριβή τόπο διαμονής.
  • Καταγραφή στοιχείων υγείας και ειδικών αναγκών, που επιτρέπει την παροχή πιο εξατομικευμένων ή ειδικών υπηρεσιών από τη Δημοτική Αρχή.
  • Καταγραφή στοιχείων διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης ανά μικρή γειτονιά λίγων κατοικιών / οικοδομών, με αποτέλεσμα την ορθή αποτύπωση βάρους απορριμμάτων ανά κατοικία και την ικανότητα ενός Δήμου να παρέχει εξειδικευμένα κίνητρα ανακύκλωσης (πχ να παρέχει έκπτωση από τα δημοτικά τέλη στη γειτονιά με την καλύτερη συμπεριφορά ανακύκλωσης ανά μήνα).

Είναι ιδιαίτερης αξίας να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στα παραπάνω δεδομένα (open data) που προκύπτουν με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα. Εννοείται ότι η πρόσβαση δεν αφορά σε στοιχεία ατομικά, αλλά γενικά.

Η ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και η αξιοποίησή τους μπορεί να επιτρέψει στην Πολιτεία, στην Αυτοδιοίκηση, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομικής δραστηριότητας να βγει πολλαπλά κερδισμένο.

Πρόταση

  • Ο Νομός Θεσσαλονίκης να αποτελέσει τον πρώτο νομό, όπου θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο σύστημα ταχυδρομικών κωδικών, το οποίο σταδιακά θα εφαρμοστεί και στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Όλες οι δημόσιες και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν εφεξής το νέο σύστημα για την καταγραφή κάθε δεδομένου που αφορά στην υπηρεσία.
  • Στατιστικά και γενικά δεδομένα πληθυσμού, εγκληματικότητας, παιδείας, ανεργίας, καθώς και στοιχεία δημογραφικά, στοιχεία που αφορούν σε σχολεία, νοσοκομεία, καταστήματα κλπ θα είναι προσβάσιμα δωρεάν στο κοινό και σε όλες τις υπηρεσίες.

Δημοσιεύθηκε 13 Δεκεμβρίου 2017 | Κοινωνία & Ασφάλεια, Οικονομία & Ανάπτυξη, Περιβάλλον & Ενέργεια, Τουρισμός, Υποδομές

Κοινοποίησε | Share

Πες το σχόλιό σου | Στείλε τις Ιδέες σου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to Top