Οι Προτάσεις

Μάθημα Τουριστικής Αγωγής, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Τουριστική Αγωγή

Ο Νομός Θεσσαλονίκης αποτελεί προορισμό εσωτερικού τουρισμού, αλλά εξελίσσεται δυναμικά και ως τουριστικός προορισμός για αλλοδαπούς. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι κάτοικοι του Νομού να λαμβάνουν τη βασική αλλά ιδιαίτερα σημαντική τουριστική αγωγή από μικροί και μεγαλώνοντας. Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης από κοινού με τους ΟΤΑ του Νομού Θεσσαλονίκης και φορείς όπως η Ένωση Ξενοδόχων πρέπει…

Read More →

Εθελοντισμός, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Σύγχρονος Εθελοντισμός

 Ο Εθελοντισμός δεν πρέπει να κινείται στα όρια των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Οι σύγχρονες τοπικές και κεντρικές ηγεσίες πρέπει να συνεργάζονται με εθελοντικούς οργανισμούς στην αναζήτηση και στην υλοποίηση λύσεων. Η ψηφιακή εποχή της άμεσης πληροφόρησης ευνοεί τη συμμετοχή του εθελοντισμού…

Read More →

Ανακύκλωση με Data Analysis & Πριμοδότηση Γειτονιάς, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Ανακύκλωση με Data Analysis & Πριμοδότηση Γειτονιάς

Στην Ελλάδα παράγουμε περίπου 5 εκατ. τόνους αστικών απορριμάτων το χρόνο. Σχεδόν το 80% αυτών (4 εκ. τόνοι) καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, ενώ μόλις το 20% (σχεδόν 1 εκ. τόνοι) ανακυκλώνονται. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι σχεδόν 3 εκ. τόνοι απορριμάτων (το 60% του συνόλου) αποτελούν ανακυκλώσιμα ή βιοαποικοδομήσιμα υλικά που μπορούν να παράγουν οφέλη για την οικονομία…

Read More →

Γειτονιές με τα μάτια των παιδιών, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Γειτονιές με τα Μάτια των Παιδιών

 Μετά το 2000, η UNICEF εισήγαγε την ιδέα «Πόλεις Από και Για τα Παιδιά». Πρακτικά, αυτό σημαίνει πόλεις και γειτονιές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών, φιλικές προς αυτά και ασφαλείς. Τέτοιες γειτονιές πρέπει να έχουν μικρά έξυπνα πάρκα με εκπαιδευτικές γωνίες (δες πρόταση Μικρά Έξυπνα Πάρκα) και χώρους ασφαλούς κίνησης και δράσης. Μόνο έτσι…

Read More →

Καλάθι Προϊόντων Θεσσαλονίκης, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Καλάθι Προϊόντων Ν. Θεσσαλονίκης

 Ο Νομός Θεσσαλονίκης παράγει πολλά και αξιόλογα προϊόντα: Ρύζι υψηλής ποιότητας παράγεται στους ορυζώνες του Δήμου Δέλτα, με επίκεντρο τη Χαλάστρα. Τυροκομικά των περισσοτέρων τύπων παράγονται στον ορεινό όγκο που ανήκει στους Δήμους Λαγκαδά και Βόλβης. Κηπευτικά κυρίως στα Βασιλικά, αλλά και στη Μαγνησία και σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Μύδια στη δυτική πλευρά…

Read More →

Δημοτικά Σχέδια Δράσης για Green Cities, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Δημοτικά Σχέδια Δράσης για Πράσινες Πόλεις

Τα Σχέδια Δράσης Δήμων (ή Ενώσεων Δήμων)  θα πρέπει καταρτίζονται σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια, τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους πολίτες (στο πρότυπο του προγράμματος «Norway Smart Cities»). Τα Σχέδια Δράσης θα λειτουργούν ως Δεσμευτικές Συμφωνίες μεταξύ της Κυβέρνησης και των Δήμων ή…

Read More →

Συλλογή Απορριμάτων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Συλλογή Απορριμμάτων

 Ιδιωτική Συμμετοχή Η αποκομιδή απορριμμάτων πρέπει να διενεργείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό θα οδηγήσει τελικά σε αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας και σε περιορισμό του κόστους για τους πολίτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως πληρώνουν πολλά για την υπηρεσία αυτή, αλλά και για να συντηρούν κοστοβόρους και σε αρκετές περιπτώσεις αναποτελεσματικούς…

Read More →

Εκμετάλλευση Απορριμάτων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Εκμετάλλευση Απορριμμάτων

 Στην Ελλάδα παράγουμε περίπου 5 εκατ. τόνους αστικών απορριμάτων το χρόνο. Σχεδόν το 80% αυτών (4 εκ. τόνοι) καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, ενώ μόλις το 20% (σχεδόν 1 εκ. τόνοι) ανακυκλώνονται. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι σχεδόν 3 εκ. τόνοι απορριμάτων (το 60% του συνόλου) αποτελούν ανακυκλώσιμα ή βιοαποικοδομήσιμα υλικά που μπορούν να παράγουν οφέλη για την…

Read More →

Πρόγραμμα YOUTHess για τη μείωση της νεανικής ανεργίας, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Πρόγραμμα «YOUTHess» κατά της Νεανικής Ανεργίας

Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος YOUTHess είναι η ενίσχυση των προοπτικών ένταξης νέων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΣΒΒΕ, το ΕΒΕΘ και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, τα οποία κατά κύριο λόγο καλύπτουν το φάσμα επιχειρήσεων στο Νομό (και ευρύτερα), αλλά και υποστηριζόμενο με Ευρωπαϊκά κονδύλια. Το Πρόγραμμα μπορεί να χωρίζεται σε κύκλους. Σε…

Read More →

Τόνωση των εξαγωγών προς τις χώρες της Αλεξανδρινής Αμφικτιονίας, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Αλεξανδρινή Αμφικτιονία – Εξαγωγές

Η Αλεξανδρινή Αμφικτιονία, πέρα από εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και πολιτιστικής διπλωματίας, θα μπορέσει να αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες της αμφικτιονίας και τις εξαγωγές μας προς αυτές (δες πρόταση Αλεξανδρινή Αμφικτιονία). Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, η ανάπτυξη που θα σημειωθεί τις επόμενες δεκαετίες θα είναι…

Read More →

Back to Top