Οι Προτάσεις

Τόνωση Αγοράς Ακινήτων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Αλεξανδρινή Αμφικτιονία – Αγορά Ακινήτων

Η Αλεξανδρινή Αμφικτιονία, πέρα από εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, πολιτιστικής διπλωματίας και τόνωσης της εξαγωγικής δραστηριότητας, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και στην αγορά ακινήτων του Νομού Θεσσαλονίκης (δες πρόταση Αλεξανδρινή Αμφικτιονία). Η Αμφικτιονία, σε συνδυασμό με τη λειτουργία Αλεξάνδρειου Πανεπιστημίου υπό την αιγίδα της (δες πρόταση Αλεξάνδρειο Πανεπιστήμιο), θα τονώσει το ενδιαφέρον μίσθωσης κατοικιών από φοιτητές…

Read More →

Μεγάλα Πάρκα, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Μεγάλα Πάρκα – Ιδιωτική Συμμετοχή

Οι χωρικές δυνατότητες για μεγάλα πάρκα εντός του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι περιορισμένες. Ωστόσο, οι χώροι πρώην στρατοπέδων μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα δημιουργίας σύγχρονων πάρκων. Δυστυχώς, πέρα από τις γραφειοκρατικές δυσκολίες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη μεταβίβαση / παραχώρηση των στρατοπέδων, η δημόσια συζήτηση για την αξιοποίησή τους χαρακτηρίζεται…

Read More →

Σύγχρονες Αστικές Συγκοινωνίες (Ιδιωτικές), ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Σύγχρονες Αστικές Συγκοινωνίες

 Ο Νομός Θεσσαλονίκης μπορεί και πρέπει να γίνει ένας νομός με λιγότερα αυτοκίνητα σε καθημερινή κυκλοφορία. Για να συμβεί αυτό απαιτούνται υψηλού επιπέδου αστικές συγκοινωνίες που προσιδιάζουν σε πόλη του 21ου αιώνα. Δυστυχώς σήμερα οι αστικές συγκοινωνίες του Νομού Θεσσαλονίκης είναι τριτοκοσμικές. Χαρακτηριστικά των σύγχρονων αστικών συγκοινωνιών Οι αστικές συγκοινωνίες του Νομού Θεσσαλονίκης: πρέπει…

Read More →

Εξατομικευμένες μαζικές μεταφορές, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Εξατομικευμένες Μεταφορές

Οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή διασύνδεση διευκολύνουν τις μαζικές μεταφορές. Χαρακτηριστικά των εξατομικευμένων μεταφορών Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) του νομού θα πρέπει: Να είναι διασυνδεδεμένα σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που θα επιτρέπει την οργάνωση και εκτέλεση μετακινήσεων από τους πολίτες με τη λιγότερη επιβάρυνση και καθυστέρηση και με την καλύτερη εμπειρία μετακίνησης. Ο…

Read More →

TRAINING-CREDIT Account μέχρι τα 30, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Λογαριασμός Επιμόρφωσης

 Η πρόταση αυτή αφορά την απασχόληση και τη διαρκή επιμόρφωση. Συνεπώς αφορά όλους τους πολίτες και δεν μπορεί να έχει μόνο τοπική εφαρμογή, καθώς ενέχει χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Ωστόσο, η πρόταση υποβάλλεται, καθώς ο Νομός Θεσσαλονίκης και ευρύτερα η Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονο ζήτημα ανεργίας. Προτείνεται η καθιέρωση Λογαριασμού Επιμόρφωσης (Training…

Read More →

30plus TRAINING-CREDIT Account για άνεργους 30 - 50, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Λογαριασμός Επιμόρφωσης 50+

Ο «Λογαριασμός Επιμόρφωσης 50+» προτείνεται να είναι η συνέχεια του προγράμματος «Λογαριασμός Επιμόρφωσης» (δες πρόταση Λογαριασμός Επιμόρφωσης). Ανάλυση: Αφορά πολίτες από 50 έως 60 ετών. Οι πολίτες αυτοί θα έχουν δικαίωμα σε χρήση 500 μονάδων επιμόρφωσης (credits) ανά 5 χρόνια (σύνολο 1,000 μονάδες). Κάθε μονάδα θα αντιστοιχεί σε 1€ και συνεπώς σε 500€ ανά 5…

Read More →

Μικρά Σύγχρονα Πάρκα, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Μικρά Σύγχρονα Πάρκα

Η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα κυριότερα περιαστικά κέντρα έχουν τεράστια ανάγκη από πάρκα και ελεύθερο χώρο. Με δεδομένη την υπερδόμηση και τη δυσκολία να διορθωθούν δομικά εγκλήματα δεκαετιών, προτεραιότητα για τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης πρέπει να αποτελέσει η εξέλιξη των ελάχιστων (και συχνά μικρών) σημείων που απομένουν ελεύθερα σε σύγχρονα πάρκα. Τα…

Read More →

Brain-Gain, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Επιστροφή Νέων Υψηλής Τεχνογνωσίας (Brain-Gain)

Ο Νομός Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια για αντιστροφή του φαινομένου BrainDrain, δηλαδή της φυγής νέων ανθρώπων με επιστημονική κατάρτιση και υψηλή τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Για να επιτευχθεί το BrainGain, δηλαδή η επιστροφή τμήματος αυτού του ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει από κοινού τα Επιμελητήρια του Νομού, η Περιφέρεια, η Ζώνη Καινοτομίας κλπ να…

Read More →

Ηλεκτροκίνηση (Διαδημοτικό δίκτυο ταχυφορτιστών), ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Ηλεκτροκίνηση (Διαδημοτικό Δίκτυο Ταχυφορτιστών)

Το 2030 ο Νομός Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι ένας νομός με ηλεκτροκίνηση. Για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται προφανώς μια κυβερνητική πολιτική κινήτρων για στροφή σε ηλεκτροκίνητα οχήματα. Κάτι τέτοιο θα γίνει εκ των πραγμάτων και στη χώρα μας, λόγω εξέλιξης της αυτοκινητο-βιομηχανίας και λόγω των Ευρωπαϊκών απαιτήσεων για συμμόρφωση με φιλο-περιβαλλοντικές πολιτικές στις μεταφορές.…

Read More →

Πράσινες Ταράτσες – Έξυπνα Θερμοκήπια, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Πράσινες Ταράτσες – Έξυπνα Θερμοκήπια

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και πολλά περιαστικά κέντρα στον υπόλοιπο Νομό πάσχουν από υπερδόμηση, έλλειψη ελεύθερου χώρου και πρασίνου. Καθώς δεν μπορούν να προκύψουν πάρκα εντός του δομημένου ιστού αυτών των περιοχών, πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε το πράσινο στις υπάρχουσες δομές. Πράσινες Ταράτσες Οι «πράσινες ταράτσες» (ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης) είναι η μόνη…

Read More →

Back to Top