Ενότητα: Οικονομία & Ανάπτυξη

Συλλογή Απορριμάτων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Συλλογή Απορριμμάτων

 Ιδιωτική Συμμετοχή Η αποκομιδή απορριμμάτων πρέπει να διενεργείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό θα οδηγήσει τελικά σε αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας και σε περιορισμό του κόστους για τους πολίτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως πληρώνουν πολλά για την υπηρεσία αυτή, αλλά και για να συντηρούν κοστοβόρους και σε αρκετές περιπτώσεις αναποτελεσματικούς…

Read More →

Εκμετάλλευση Απορριμάτων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Εκμετάλλευση Απορριμμάτων

 Στην Ελλάδα παράγουμε περίπου 5 εκατ. τόνους αστικών απορριμάτων το χρόνο. Σχεδόν το 80% αυτών (4 εκ. τόνοι) καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, ενώ μόλις το 20% (σχεδόν 1 εκ. τόνοι) ανακυκλώνονται. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι σχεδόν 3 εκ. τόνοι απορριμάτων (το 60% του συνόλου) αποτελούν ανακυκλώσιμα ή βιοαποικοδομήσιμα υλικά που μπορούν να παράγουν οφέλη για την…

Read More →

Πρόγραμμα YOUTHess για τη μείωση της νεανικής ανεργίας, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Πρόγραμμα «YOUTHess» κατά της Νεανικής Ανεργίας

Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος YOUTHess είναι η ενίσχυση των προοπτικών ένταξης νέων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΣΒΒΕ, το ΕΒΕΘ και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, τα οποία κατά κύριο λόγο καλύπτουν το φάσμα επιχειρήσεων στο Νομό (και ευρύτερα), αλλά και υποστηριζόμενο με Ευρωπαϊκά κονδύλια. Το Πρόγραμμα μπορεί να χωρίζεται σε κύκλους. Σε…

Read More →

Τόνωση των εξαγωγών προς τις χώρες της Αλεξανδρινής Αμφικτιονίας, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Αλεξανδρινή Αμφικτιονία – Εξαγωγές

Η Αλεξανδρινή Αμφικτιονία, πέρα από εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και πολιτιστικής διπλωματίας, θα μπορέσει να αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες της αμφικτιονίας και τις εξαγωγές μας προς αυτές (δες πρόταση Αλεξανδρινή Αμφικτιονία). Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, η ανάπτυξη που θα σημειωθεί τις επόμενες δεκαετίες θα είναι…

Read More →

Τόνωση Αγοράς Ακινήτων, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Αλεξανδρινή Αμφικτιονία – Αγορά Ακινήτων

Η Αλεξανδρινή Αμφικτιονία, πέρα από εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, πολιτιστικής διπλωματίας και τόνωσης της εξαγωγικής δραστηριότητας, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και στην αγορά ακινήτων του Νομού Θεσσαλονίκης (δες πρόταση Αλεξανδρινή Αμφικτιονία). Η Αμφικτιονία, σε συνδυασμό με τη λειτουργία Αλεξάνδρειου Πανεπιστημίου υπό την αιγίδα της (δες πρόταση Αλεξάνδρειο Πανεπιστήμιο), θα τονώσει το ενδιαφέρον μίσθωσης κατοικιών από φοιτητές…

Read More →

Μεγάλα Πάρκα, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Μεγάλα Πάρκα – Ιδιωτική Συμμετοχή

Οι χωρικές δυνατότητες για μεγάλα πάρκα εντός του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι περιορισμένες. Ωστόσο, οι χώροι πρώην στρατοπέδων μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα δημιουργίας σύγχρονων πάρκων. Δυστυχώς, πέρα από τις γραφειοκρατικές δυσκολίες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη μεταβίβαση / παραχώρηση των στρατοπέδων, η δημόσια συζήτηση για την αξιοποίησή τους χαρακτηρίζεται…

Read More →

Σύγχρονες Αστικές Συγκοινωνίες (Ιδιωτικές), ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Σύγχρονες Αστικές Συγκοινωνίες

 Ο Νομός Θεσσαλονίκης μπορεί και πρέπει να γίνει ένας νομός με λιγότερα αυτοκίνητα σε καθημερινή κυκλοφορία. Για να συμβεί αυτό απαιτούνται υψηλού επιπέδου αστικές συγκοινωνίες που προσιδιάζουν σε πόλη του 21ου αιώνα. Δυστυχώς σήμερα οι αστικές συγκοινωνίες του Νομού Θεσσαλονίκης είναι τριτοκοσμικές. Χαρακτηριστικά των σύγχρονων αστικών συγκοινωνιών Οι αστικές συγκοινωνίες του Νομού Θεσσαλονίκης: πρέπει…

Read More →

Εξατομικευμένες μαζικές μεταφορές, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Εξατομικευμένες Μεταφορές

Οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή διασύνδεση διευκολύνουν τις μαζικές μεταφορές. Χαρακτηριστικά των εξατομικευμένων μεταφορών Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) του νομού θα πρέπει: Να είναι διασυνδεδεμένα σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που θα επιτρέπει την οργάνωση και εκτέλεση μετακινήσεων από τους πολίτες με τη λιγότερη επιβάρυνση και καθυστέρηση και με την καλύτερη εμπειρία μετακίνησης. Ο…

Read More →

Brain-Gain, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Επιστροφή Νέων Υψηλής Τεχνογνωσίας (Brain-Gain)

Ο Νομός Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια για αντιστροφή του φαινομένου BrainDrain, δηλαδή της φυγής νέων ανθρώπων με επιστημονική κατάρτιση και υψηλή τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Για να επιτευχθεί το BrainGain, δηλαδή η επιστροφή τμήματος αυτού του ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει από κοινού τα Επιμελητήρια του Νομού, η Περιφέρεια, η Ζώνη Καινοτομίας κλπ να…

Read More →

Ηλεκτροκίνηση (Διαδημοτικό δίκτυο ταχυφορτιστών), ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Ηλεκτροκίνηση (Διαδημοτικό Δίκτυο Ταχυφορτιστών)

Το 2030 ο Νομός Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι ένας νομός με ηλεκτροκίνηση. Για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται προφανώς μια κυβερνητική πολιτική κινήτρων για στροφή σε ηλεκτροκίνητα οχήματα. Κάτι τέτοιο θα γίνει εκ των πραγμάτων και στη χώρα μας, λόγω εξέλιξης της αυτοκινητο-βιομηχανίας και λόγω των Ευρωπαϊκών απαιτήσεων για συμμόρφωση με φιλο-περιβαλλοντικές πολιτικές στις μεταφορές.…

Read More →

Back to Top