Ενότητα: Οικονομία & Ανάπτυξη

Πρόσβαση σε Δεδομένα (Open Data), ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Πρόσβαση σε Δεδομένα (Open Data)

Η Περιφέρεια ΚΜ και κάθε Δήμος του Νομού Θεσσαλονίκης θα πρέπει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες Πρόσβασης σε Δεδομένα (Open Data). Επικείμενες περιφερειακές και δημοτικές αποφάσεις, δράσεις και πολιτικές πρέπει να είναι ανοικτές στα πλαίσια της σύγχρονης χρηστής και κοινωνικά ώριμης διοίκησης. Επίσης, ανοικτές σε διαρκή δημόσια διαδικτυακή πρόσβαση πρέπει να είναι πληροφορίες πραγματικού χρόνου, όπως μεταξύ…

Read More →

Βιώσιμες Αγροτικές Επιχειρήσεις, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Βιώσιμες Αγροτικές Επιχειρήσεις

Βασικό πρόβλημα στην Ελληνική αγροτική οικονομία είναι οι μικροί κλήροι. Οι μικροί κλήροι περιορίζουν την παραγωγικότητα και υποσκάπτουν τη βιωσιμότητα αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων που μπορούν να προοδεύσουν. Προφανώς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το Νομό Θεσσαλονίκης και συνεπώς κάθε πολιτική για την αντιμετώπισή του δεν μπορεί να έχει μόνο τοπική εφαρμογή. Ωστόσο, προτείνεται η…

Read More →

Δημιουργία ψηφιακού υλικού ανάδειξης της πόλης, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Ελεύθερο Ψηφιακό Υλικό Ανάδειξης του Νομού

Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, βασικός τρόπος ανάδειξης μιας περιοχής είναι το φωτογραφικό και οπτικο-ακουστικό υλικό που είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, ο Νομός Θεσσαλονίκης είναι από τις περιοχές με τη μικρότερη διαθεσιμότητα ελεύθερα προσβάσιμου φωτογραφικού και οπτικο-ακουστικού υλικού με θέμα τις περιοχές του. Συνέπεια: Όποιος επιθυμεί να γράψει ή να αναρτήσει κάτι για το…

Read More →

Ανάδειξη των λιμνών Βόλβη & Κορώνεια

Ανάδειξη των Λιμνών Βόλβη & Κορώνεια

Ο Νομός Θεσσαλονίκης είναι προικισμένος με όλα τα γεωμορφολογικά μοτίβα. Ορεινοί όγκοι, παραλίες, κάμπος και λίμνες συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Η λίμνη Κορώνεια (επίσης λίμνη Αγίου Βασιλείου ή Λαγκαδά) έχει συρρικνωθεί λόγω μη ορθολογικής χρήσης των υδάτων και έχει υποστεί σημαντική ρύπανση από παλιές ρυπογόνες παραλίμνιες βιοτεχνικές / βιομηχανικές δραστηριότητες, θέτοντας σε κίνδυνο την οικολογική…

Read More →

Έξυπνοι Δρόμοι για τη διαχείριση της κίνησης, ThessAgenda, Πρόταση - Ατζέντα για το Νομό Θεσσαλονίκης, Κώστας Ευθυμίου

Έξυπνοι Δρόμοι για τη διαχείριση της κίνησης

Η στροφή του Νομού Θεσσαλονίκης προς τους έξυπνους δρόμους πρέπει να σχεδιαστεί άμεσα, ώστε να ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου. Η πρώτη φάση πρέπει να προβλέπει την αρχική / πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία του πλήρους πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς και σε σημεία των συγκροτημάτων Πυλαίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου, Περαίας, Σίνδου μέσα στα επόμενα 3…

Read More →

Back to Top